KUNDER INOM ALLA BRANSCHER

Tufvassons affärsidé är enkel: genom att erbjuda pålitliga produkter med maximal livslängd bygger vi långa kundrelationer. Målet är alltid att våra produkter och vårt kunnande ska öka kundens lönsamhet.

Personlig försäljning och personlig vägledning är viktiga grundbultar för Tufvassons. Försäljningen sker både till slutkunder, inom till exempel industrin, och via grossister och återförsäljare.

Du som vänder dig till Tufvassons får leverans i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi säkerställer att du får en kostnadseffektiv lösning och ger dig support om situationen kräver det.

Kvalite lönar sig

Tufvassons har en bred kundbas. Våra transformatorer används av allt från tung kraftindustri till patientnära sjukvård. Även våra kontakdon, kablar och kablage har stor spridning. De har en given plats i tillverkningsindustrin men är också ett vanligt inslag när det gäller förbindningsteknik i extrema miljöer. Tufvassons tredje hörnpelare, elkvalité, är ett sätt för industri, banker och andra segment att minska energiförbrukningen och uppnå maximal

Ett hantverk

En sak är viktigare än allt annat på Tufvassons: kvalitet. Vårt arbete genomsyras av ett kvalitetstänkande som vi burit med oss ända sedan 1938, det år då grunden till företaget lades i Sigtuna. Medarbetarna ser tillverkningen som ett hantverk och du som kund ska bli nöjd på lång sikt. Driftsäkerhet och pålitlighet är ord som förknippas med Tufvassons och det är ingen slump att vi har trogna kunder inom försvaret och sjukvården. Vi har märkt att hög kvalitet leder till ökad försäljning.

Stabil bas i Sverige

Vi värdesätter kvalitet och pålitlighet. Det gäller alla produkter som lämnar Tufvassons och det gäller också vår service. Genom att leverera driftsäkra produkter och ge bra support vill vi bli din naturliga partner inom elteknik.

Idag förser vi företag inom segment såsom tillverkningsindustri, kraftindustri och sjukvård med transformatorer, kontaktdon, kablar och energianalysatorer. Gemensamt för produkterna är att de klarar stora påfrestningar och har maximal livslängd.

Du som kund ska känna att vi är en engagerad och lyhörd samarbetspartner. En viktig del av samarbetet är att du får snabba leveranser av rätt kvalitet. Dina nya produkter är kostnadseffektiva och bidrar till att öka din lönsamhet.

Tufvassons har fortfarande sin bas i Sigtuna. Förutom Sverige är vi etablerade i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Norge och Finland. Genom dotterbolaget Breve-Tufvassons har vi också produktion och försäljning i Polen.