Kvalitet genomsyrar allt vi gör

På Tufvassons är kvalitet A och O. Kvalitet såväl när det gäller produkternas pålitlighet som leveranssäkerhet. Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska vara en väsentlig anledning till köp.

Våra transformatorer och vår förbindningsteknik tillverkas av specialister med stort kunnande och lång erfarenhet. Kåporna till transformatorerna är egenutvecklade och tillverkade i UV-beständig självslocknande termoplast. Utrustningen för elkvalité utvecklas av vår tyska partner Janitza, en erkänd kvalitetsstämpel när det gäller energianalysatorer och multiinstrument.

Tufvassons produkter ska uppfylla myndigheternas krav och de förväntningar som ställs av kunder och ägare. Därför är våra produkter CE-märkta och därför har vi flera ISO-certifieringar.

Kvalitetsarbetet pågår alltid och vi slår oss inte till ro. Genom ständiga förbättringar och vidareutbildning av våra anställda lägger vi kvalitetsribban högre och högre. Tanken att allt alltid går att utveckla bär vi med oss sedan företaget grundades 1938 av Birger Tufvasson.

Tufvassons Kvalitetspolicy >

Tufvassons miljöpolicy

ISO-certifikat 9001:2015 >

ISO-certifikat 14001:2015 >