Vår affärsidé är att öka din lönsamhet

Tufvassons affärsidé är enkel: genom att erbjuda pålitliga produkter med maximal
livslängd bygger vi långa kundrelationer. Målet är alltid att våra produkter och vårt
kunnande ska öka kundens lönsamhet.

Personlig försäljning och personlig vägledning är viktiga grundbultar för Tufvassons. Försäljningen sker både till slutkunder, inom till exempel industrin, och via grossister och återförsäljare.

Du som vänder dig till Tufvassons får leverans i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi säkerställer att du får en kostnadseffektiv lösning och ger dig support om situationen kräver det.