Mjukvara

Inom området energistyrning står analys och bearbetning av mätdata för elkvalitet i fokus. All viktig mätdata ska kunna dokumenteras utan avbrott för att kunna hitta orsakerna till produktionsstörningar, tillverkningsproblem eller kvalitetsproblem.

Till exempel kan den kronologiska ordningen av spänningsvariationer, övertoner eller fel i nätet bevisa huruvida dessa är orsakerna till de förekommande problemen. Om störningar i elkvalitet kan identifieras i tid, kan slitage och försörjningsproblem till förbrukare undvikas och även risken för brand reduceras. Laster och förbrukare kan analyseras för att införa åtgärder för bättrad energieffektivitet.

Kontaktpersoner

Mjukvara

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktnamn Produktblad
9092-0002 Professional 51.00.160 Gridvis
9091-0003 Service 51.00.180 Gridvis
9091-0012 Ultimate 51.00.190 Gridvis