Jordfel

Jordfelsövervakning (Residual Current Monitor RCM) spelar en allt viktigare roll i dagens applikationer där krav på hög elkvalité och tillgänglighet krävs.


Möjliga tillämpningar kan hittas i nästan varje marknadssegment. Känsliga processer där kraven på elkvalité och tillgängligheten tillämpas är områden som datacenter, sjukhus och halvledarfabriker. Detta i kombination med övriga elektriska parametrar så som spänningar, strömmar, och effekter ger er en god bild på förhållanden i det lokala elnätet.


I elektriska nätverk, allt från industriella elnät till kontorsbyggnader, inträffar störningar när du använder elektriska och elektroniska laster. Nätverksstörning uppträder när den ursprungliga "rena" sinusformen av spänning eller ström förändras.Kontaktpersoner

UMG 20 CM

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0078 UMG 20 CM 14.01.625