Elkvalité

Det första steget mot att spara energi och förbättra verksamhetsprocessen är att mäta de viktigaste parametrarna för din energiförsörjning vid samtida övervakning av belastningstoppar.

Janitza Electronics ® erbjuder ett komplett utbud av enheter för övervakning med motsvarande tillbehör – UMG-serien.

Dessa utrustningar möjliggör datainsamling för analys och hjälper dig att få en överblick över din energiförsörjning och införa de rätta åtgärderna. Elkvalitet övervakas också enligt gällande standarder (t.ex. EN50160).

Kontaktpersoner

UMG 96

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0104 UMG 96-S2 90-265V AC, 90-250V DC 52.34.001
9092-0055 UMG 96 RM 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.061
9092-0096 UMG 96RM 24...96V AC, 24...90V DC 52.22.070
9092-0057 UMG 96 RM-M 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.069
9092-0097 UMG 96RM-M 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.073
9092-0060 UMG 96 RM-EL 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.068
9092-0098 UMG 96RM-EL 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.072
9092-0059 UMG 96 RM-CBM 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.066
9092-0095 UMG 96RM-CBM 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.067
9092-0056 UMG 96 RM-P 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.064
9092-0092 UMG 96RM-P 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.065
9092-0086 UMG 96RM-PN 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.090
9092-0094 UMG 96RM-PN 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.091
9092-0102 UMG 96RM-PA 90-277V AC, 90-250V DC 52.32.001
9092-0058 UMG 96 RM-E 90...277V AC, 90...250V DC 52.22.062
9092-0075 UMG 96RM-E 24...90V AC, 24...90V DC 52.22.063

UMG 508

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0029 UMG 508 52.21.001

UMG 509

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0076 UMG 509-PRO 52.26.001

UMG 511

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0033-1 UMG 511 52.19.001

UMG 512

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0091 UMG 512-PRO 52.17.011

UMG 103-CBM

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0093 UMG 103-CBM 52.28.001

UMG 604

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0035 UMG 604E-PRO 52.16.202
9092-0037 UMG 604EP-PRO 52.16.201

UMG 605

zoom Art.nr. Typ Spänning Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0038 UMG 605-PRO 52.16.227