Energimätare

Elektroniska energimätare är mätinstrument som används för att bestämma energiförbrukning. Mätarna kan antingen användas för direkt anslutning eller för strömtransformatormätning.


Typiska användningsområden är inom områdena energistyrning, kostnadsställe, mätvärdesinsamling till PLC-enheter eller i styrsystem i byggnader. Elektroniska mätare bör kalibreras och förseglas för faktureringsändamål i syfte att garantera fortsatt kontinuerlig noggrannhet och att skydda mätare från missbruk eller oavsiktlig omprogrammering.

Kontaktpersoner

kWh mätare

zoom Art.nr. Typ Produktblad Specifikation
9092-00xx MID Energimätare B21-B24