Störningar i IT-system

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system p.g.a. en IT-attack, vilket gör att till exempel handlingstider och leveranstider kan komma att bli längre än i vanliga fall.

Problemet är under utredning och vi har ännu ingen prognos om när det kan vara åtgärdat. Under tiden är ni välkomna att kontakta oss på telefon (08-594 809 00). Ytterligare info finns på https://www.addtech.com/press/latest-information