Anders Tångring ny VD för Tufvassons

Anders Tångring är sedan den 1 mars VD för Tufvassons AB. Han har över 30 års erfarenhet av försäljning och kommer närmast från Elpress, där han de senaste 12 åren varit affärsområdeschef för Norden.

– Tufvassons är ett välskött och lönsamt bolag med mycket hög kvalitet på produkterna. Det finns en stadig grund att stå på och med ett mer systematiskt marknads- och försäljningsarbete finns goda förutsättningar att få Tufvassons att växa ytterligare, säger Anders Tångring.

– Anders Tångrings kompetens inom försäljning är en viktig anledning till att han utsetts till VD. Anders Tångring har stort kunnande om OEM- och grossistförsäljning. Han har rätt bakgrund och rätt personliga egenskaper att föra Tufvassons in i framtiden, säger Görgen Hultgren avgående VD.
Görgen Hultgren kommer att finnas kvar på Tufvassons ett år till, och blir nu vice VD.

– Med sina totalt 40 år på Tufvassons har Görgen Hultgren unika kunskaper och insikter. Det är mycket värdefullt både för mig som ny VD och för företaget i stort att Görgen Hultgren finns kvar ett verksamhetsår till. VD-övergången blir mjuk och vi tar till vara Görgen Hultgrens erfarenhet, säger Anders Tångring.

download
Anders Tångring, VD
Tel: 08-594 809 14
Mobil: 070-859 47 94
anders@tufvassons.se
Gorgen PRESS
Görgen Hultgren, vice VD
Tel: 08-594 809 02
Mobil: 070-85 94 808
gorgen@tufvassons.se


Tufvassons är din totalleverantör av elteknik. Vi utvecklar och säljer innovativa och pålitliga produkter inom tre affärsområden: strömförsörjning, förbindningsteknik och elkvalitet. I sortimentet finns över 7 500 standardprodukter och till det kommer oräkneliga kundunika lösningar. Tufvassons har 15 anställda i Sverige samt ett produktionsbolag i Polen. Den totala omsättningen är cirka 130 MSEK. Sedan 2001 ingår Tufvassons AB i Addtech AB.