Two strong businesses become one

Tufvassons Transformator och Tesch System fusionerades den 1:a oktober 2013 och bildade det nya bolaget Tufvasson Tesch AB. Fusionen ger många synergieffekter för dig som är kund.

Det nya företaget, Tufvasson Tesch, kombinerar det bästa från två starka ADDTECH-företag och blir din totalleverantör inom strömförsörjning, elkvalitet och förbindningsteknik. Organisationen blir större och starkare med huvudkontor i Sigtuna, Sverige och filial i Espoo, Finland. En stor konkurrensfördel är att alla produkter och all kunskap finns under ett och samma tak.

Företagen kommer att växa samman organiskt. Joakim Edberg, tidigare vd för Tesch System och numera vd för Tufvasson Tesch, förklarar:

– Allt sker inte över en natt. Det är viktigt att vi skyndar långsamt och att kunderna känner sig trygga under hela förändringsprocessen när vi bygger framtidens Tufvasson Tesch, säger Joakim Edberg.

Tufvassons tidigare vd Görgen Hultgren är vice vd för nya Tufvasson Tesch. Görgen berättar:

– Detta är ett historiskt ögonblick. Tufvassons har utvecklat och tillverkat transformatorer sedan 1938 och hos oss kan du hitta strömförsörjning för alla användningsområden. Nu breddar vi vårt erbjudande och förser våra kunder även med elkvalitet, nätövervakning, kontaktdon, kablar och kablage. Tesch System har länge varit en ledande aktör inom förbindningsteknik och vi är glada och stolta över fusionen. Framtiden ser spännande och ljus ut, säger Görgen Hultgren.

För mer information var god kontakta:

Joakim Edberg
070-590 91 78
joakim.edberg@tufvassons.se

Görgen Hultgren
070-859 48 08
gorgen.hultgren@tufvassons.se