Elkvalité

Det första steget mot att spara energi och förbättra verksamhetsprocessen är att mäta de viktigaste parametrarna för din energiförsörjning vid samtida övervakning av belastningstoppar.

Janitza Electronics ® erbjuder ett komplett utbud av enheter för övervakning med motsvarande tillbehör – UMG-serien.

Dessa utrustningar möjliggör datainsamling för analys och hjälper dig att få en överblick över din energiförsörjning och införa de rätta åtgärderna. Elkvalitet övervakas också enligt gällande standarder (t.ex. EN50160).

Kontaktpersoner

UMG 96

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0040 UMG 96 52.09.001
9092-0044 UMG 96L 52.14.001
9092-0046 UMG 96S 52.13.001
9092-0050 UMG 96S 52.13.017
9092-0055 UMG 96 RM 52.22.061
9092-0056 UMG 96 RM-P 52.22.064
9092-0057 UMG 96 RM-M 52.22.069
9092-0058 UMG 96 RM-E 52.22.062
9092-0059 UMG 96 RM-CBM 52.22.066
9092-0060 UMG 96 RM-EL 52.22.068

UMG 507

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0025 UMG 507L 52.15.004
9092-0022 UMG 507E 52.15.001

UMG 508

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0029 UMG 508 52.21.011

UMG 509

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0076 UMG 509 52.26.001

UMG 511

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0033 UMG 511 52.19.001

UMG 512

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0077 UMG 512 52.17.001

UMG 604

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0035 UMG 604E 52.16.002
9092-0037 UMG 604EP 52.16.001

UMG 605

zoom Art.nr. Typ Janitza nr Produktblad Specifikation
9092-0038 UMG 605 52.16.027